نحوه بررسی کدینگ محصولات استون

دوستان میتونن با استفاده از داکیومنت فوق نسبت به بررسی کدینگ محصولات سرودرایو و موتور استون اقدام کنند >>> 

جهت دریافت فایل لطفا به ادامه مطلب رجوع شود >>>>> code.pdf