برخی از ویژگی های نرم افزار سایزینگ ES Sizer

نسخه اولیه نرم افزار با ورژن 21.201.100 منتشر گردید که در این قسمت به معرفی قابلیت های آن می پردازیم.

- امکان بررسی سروموتور جهت سایزینگ متناسب با مشخصات مکانیک ماشین

(این کار باعث انتخاب رنج صحیح سروموتور استون در مرحله طراحی ماشین شده و از انتخاب به روش سعی و خطا جلوگیری می نماید - و همچنین با استفاده از این قابلیت می توان ماشین های ساخته شده را نیز بررسی و سروموتورهای آن را مجددا سایز نمود که در پروسه ساخت بعدی و در صورت نیاز به تغییرات فیدبک استاندارد و مقرون به صرفه تری را دریافت نمود)

-دارای چهار مدل کاربردی کوپلینگ مکانیکال 

(Rotary / Leadscrew / Beltdrive / Rack and Pinion)

-امکان بررسی تمامی سروموتورهای کمپانی استون

-امکان بررسی مقادیر نامی موتور (گشتاور نامی / سرعت / ..)

-امکان بررسی مقادیر و مشخصات فیزیکی موتور ( سایز فلنج / سایز شافت / طول موتور / ...)

-امکان بررسی ویژگی های داخلی و مشخصات سرودرایوهای استون

-امکان Select نمودن سرودرایوها و سروموتور متناسب با آن

-امکان مشاهده مشخصات و کدینگ کابل انکدر و سوکت های استاندارد درایو و موتور انتخابی

-نمایش منحنی گشتاور خروجی موتور متناسب با سرعت سروموتور

و .....