مزایای سروهای استون

با توجه به کیفیت تولید و ویژگی های متنوع سرو موتورهای استون، پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش دائمی محصول و همچنین قیمت های رقابتی و اقتصادی مطلوب 

پیشنهاد می شود قبل از انتخاب تجهیز خود نسبت به دریافت اطلاعات متناسب با پروژه و مقایسه صحیح با واحد فنی ارتباط بگیرید.

02165612812

02165611411

02165612934

02165612935 فکس