سری جدید سرودرایوهای استون - سری ED3L

کیفیت و قابلیت بهتر از سری پرونت

اقتصادی در قیمت و فضای جانمایی تابلو برق

از رنج 50 وات تا 7.5 کیلووات

پشتیبانی از انواع شبکه های صنعتی

دارای قابلیت اتو تیونینگ و تیونینگ هوشمند 

حفاظت تکمیلی از سرودرایو( پوشش 10 نوع فالت)

پشتیبانی از نرم افزار جدید ES VIEW V4

ED3L features.pdf 

لینک آپارات