قابلیت نصب بدون فاصله هوایی

سرودرایو های جدید استون سری ED3L با قابلیت نصب بدون در نظر گرفتن فاصله هوایی و همچنین سهولت در چیدمان 

این سری از سرو درایو های استون با داشتن زائده ای در قسمت نصب دستگاه امکان پیوستگی مونتاژ و زیبایی هرچه بیشتر تابلو برق را بهمراه دارند.

ایران تجهیز متفاوت در خدمات