کاهش چشمگیر ساز سرودرایو های جدید استون ED3L

در سری جدید سرودرایو های استون ( سری ED3L) ابعاد درایو کاهش چشمگیری نسبت به سری قبل (سری پرونت) داشته که این امر باعث بهبود در جانمایی و سطح اشغال تابلو برق خواهد داشت.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با واحد فروش ایران تجهیز ارتباط بگیرید

ایران تجهیز متفاوت در ارائه خدمات

02165611411

02165612812