سری جدید سرودرایو ED3L کمپانی استون - بزودی!

سری جدید سرودرایو ED3L کمپانی استون - بزودی!
ED3L سری جدید سرودرایو استون جایگزین مناسبی برای سرو سری پرونت دارای قابلیت های بسیار پیشرفته و کیفیت کم نظیر در تجهیزات هم رده بدون نیاز به تنظیمات پارامتریک گین و با قابلیت اتوتیونینگ
ادامه مطلب