آموزش صفر تا صد تیونینگ سرو استون - پالس - بخش دوم

آموزش صفر تا صد تیونینگ سرو استون - پالس - بخش دوم
در این فایل آموزشی روش تیونینگ سرو های استون در مد پوزیشن را میتوانید مشاهده نمایید. ایران تجهیز متفاوت در خدمات + سروموتور و سرو درایو استون
ادامه مطلب