مد کنترلی سرعت در سرو استون

چگونگی اجرای تنظیمات پارامتریک در مد کنترلی اسپید در سروهای استون رو میتونید در داکیمونت زیر بصورت کامل بررسی و اجرا نمایید

دریافت فایل >>>>> Speed Mode.pdf

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید  >>>>>>   https://www.instagram.com/iranieq